123apotek.no
kr0,00
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: kr0,00

VIAGRA RESEPTFRI TAB 50MG - 4 stk

Art.nr: 498195
kr348,00
Oppgi alder:

Oppgi alder:

Er du Kvinne eller Mann?

Bruker du hjertemedisin i form av nitrater?

Klikk her for våre retningslinjer

Det finnes nitrater med hurtig innsettende effekt mot smerter i brystet (slik som nitroglyserinspray eller -smeltetablett) og nitrater med langvarig effekt, som tablett, kapsel eller plaster, som brukes regelmessig som et forebyggende produkt. Ved bruk sammen med sildenafil, som er en svak vasodilator, er det mulighet for en additiv effekt av legemidlene i kombinasjon. Dette kan føre til et potensielt farlig blodtrykksfall hos pasienten. Disse legemidlene skal derfor ikke brukes i kombinasjon. Ved bruk av nitrater kan vi ikke levere ut Viagra® Reseptfri. Vi vil henvise til lege for ytterligere veiledning om håndtering av impotensen.

Bruker du rusmidler av typen amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Klikk her for våre retningslinjer

Noen bruker rusmidler kjent som “poppers” til rekreasjonsformål. “Poppers” inneholder potente vasodilatorer slik som amylnitritt eller isobutylnitritt, som er nitrogenoksiddonorer. Disse substansene kan forårsake blodtrykksfall på grunn av virkningen på det kardiovaskulære system. Ved bruk sammen med sildenafil, som er en svak vasodilator, er det mulighet for en additiv effekt av midlene i kombinasjon. Dette kan føre til et potensielt farlig blodtrykksfall hos pasienten. «Poppers» skal derfor ikke brukes i kombinasjon med sildenafil. Vi advarer mot faren ved å kombinere disse midlene. Personer som bruker «poppers» vil ikke få utlevert Viagra® Reseptfri.

Bruker du et legemiddel som heter riociguat (Adempas) mot høytpulmonalt blodtrykk?

Klikk her for våre retningslinjer

Samtidig administrering av sildenafil og guanylatsyklasestimulatorer, slik som riociguat, er kontraindisertettersom det potensielt kan føre til symptomatisk hypotensjon. Riociguat er en potent vasodilator. I kombinasjon med sildenafil, som en en svak vasodilator, kan det oppstå en additiv effekt som resulterer i et betydelig blodtrykksfall. Personer som bruker riociguat vil ikke få utlevert Viagra® Reseptfri.

Bruker du legemiddel som inneholder ritonavir, mot hiv?

Klikk her for våre retningslinjer

Til menn som tar ritonavir, en potent CYP3A4-hemmer som brukes ved behandling av hiv, er Viagra®Reseptfri kontraindisert på grunn av potensialet for økte blodverdier av sildenafil hos disse pasientene. Sildenafil brytes ned eller metaboliseres i kroppen av CYP3A4-enzymer, og ethvert legemiddel som hemmer denne reaksjonsveien vil resultere i høyere nivåer av sildenafil i den systemiske sirkulasjonen. På denne måten kan det forsterke effekten av legemidlet og øke sjansen for bivirkninger, ofte forbundet med høyere doser av legemidlet. Personer som bruker ritonavir vil ikke få utlevert Viagra® Reseptfri.

Har du hatt et hjerteinfarkt eller slag i løpet av de siste seks månedene?

Klikk her for våre retningslinjer

Det er viktig å spørre pasienten om han har opplevd kardiovaskulære problemer slik som nylig hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av de siste 6 månedene. Dette gjøres for at mannen skal kunne vurdere om behandlingen er egnet for ham. Hjerterisikoen er liten hos de med stabil kardiovaskulær sykdom. Viagra® Reseptfri kan være egnet for kardiovaskulære pasienter i lavrisikogrupper. Det er viktig å lese pakningsvedlegget. Menn med høyere risiko for kardiovaskulære problemer skal ikke få utlevert Viagra® Reseptfri og vil ha nytte av nærmere undersøkelse hos lege, helst så snart som mulig.

Har du noe av følgende:
 • Lavt blodtrykk?
 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?
 • Angina (hjertekrampe)?
 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

 

Klikk her for våre retningslinjer

Enhver pasient som lider av de kardiovaskulære tilstandene nevnt ovenfor skal henvises tilbake til lege for å fastslå hvorvidt en behandling av impotens er egnet for ham. Fordi produktet er en svak vasodilator kan det være ytterligere medisinske følger av å bruke det. Personer som svarer JA på dette spørsmålet skal ikke få utlevert Viagra® Reseptfri.

Har du noen gang mistet synet på ett øye som følge av skade på den optiske nerven eller på grunn av en arvelig sykdom?

Klikk her for våre retningslinjer

Sildenafil er kontraindisert hos pasienter som har synstap i ett øye, på grunn av muligheten for den svært sjeldne bivirkningen non-arterittisk fremre iskemisk optikusnevropati (NAION). Dette er tilfelle uavhengig av om denne episoden var i forbindelse med tidligere eksponering for PDE5-hemmer eller ikke. Det samme gjelder menn som har en arvelig øyesykdom slik som retinitis pigmentosa (et mindretall av disse pasientene har genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase). Dette er fordi sikkerheten av sildenafil ikke har blitt studert i disse undergruppene av pasienter, og bruken er derfor kontraindisert.

Kommentarer

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter

 • Bilde av Belladot Bertil vibrerende

  Varenr 911004

  268,00
 • Bilde av Belladot Bodil G-vibrator gul

  Varenr 941629

  339,00
 • Bilde av Belladot Ester

  Varenr 930991

  339,00
 • Bilde av Belladot Glidemiddel

  Varenr 876056

  169,00
 • Bilde av Belladot Greta mini vibrator

  Varenr 843558

  229,00
 • Bilde av Belladot Ingemar

  Varenr 873157

  498,00
 • Bilde av Belladot Sofia vibrerende

  Varenr 986256

  339,00
 • Bilde av Belladot Viktor penisringer 3

  Varenr 870826

  168,00
 • Bilde av Belladot Vilma rabbit

  Varenr 999079

  869,00

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke